Tùng Bách Tán

                                   Cây Tùng Bách tán

Cây Tùng bách tán tên khoa học: Araucaria excelsa hay Araucaria heterophylla. 

Tên gọi khác Vương Tùng. Họ: Bách tán (Araucariaceae). 

Kích thước: cao 15-20 m, đường kính thân 30-40 cm. Thân có những vòng thật và giả hình thành trong từng năm.

Cành mọc vòng nằm ngang thường 6 cái một chồng lên nhau, càng lên cao càng ngắn dần tạo thành tán hình tháp (nên có tên là BT).

               Cây Tùng Bách tán có hình thái rất đẹp

Lá Tùng Bách Tán hình mác, xếp sít nhau theo hình xoắn ốc. Nón cái hình bầu dục gồm nhiều vảy hạt, mỗi vảy có một noãn phát triển thành hạt lớn. Nón chín to tới 30 cm.

                    lá Tùng Bách tán 

Trồng bằng hạt hoặc giâm cành. Sinh trưởng tương đối nhanh. Bách tán cho gỗ quý dùng trong xây dựng. Vỏ cho dầu dùng trong công nghiệp và y dược.

Comments